Kategoriler
Obezite Araştırmaları

Obezitenin İlaçla Tedavisi

Obezitenin ilaçla tedavisi mümkün mü? Obezitenin ilaçla tedavisi hakkında hangi gelişmeler var? Tek başına ilaçla tedavi yeterli mi? Sorularına cevap aradığımız bir yazı.
Obezite, temel olarak vücut ağırlığının belirlenen standartların üzerinde olması olarak tanımlanır. Bu durum sadece fiziksel bir görünüm sorunu olmasının ötesinde, aynı zamanda pek çok fiziksel sorunun ortaya çıkışını hızlandıran bir rahatsızlığı ifade eder.
obezite_icin_uzun_sureli_ilac_tedavisi-1
Obezite tedavisi, temelde kişinin kararlı olması ve bu kararlılık doğrultusunda bu hastalığı yenme isteğiyle şekillenir. Bu anlamda obezite tedavisi bireylerin fizyolojik ve psikolojik çabasının birlikte uyumuyla mümkün olur. Obezite tedavisi, hastalığın gidişatı ve ilerleyişine göre, kimi zaman uzun süreli devam etmesi gereken bir süreci kapsar. Öyle ki, obezite tedavisine konu pek çok yöntemin kişiler tarafından hayat boyu benimsenmesi, tedavinin olumlu etkileri doğrultusunda kaliteli ve sağlıklı bir yaşam biçimine kavuşmaya yardımcı olur.
Obeziteye karşı uygulana tedavilerde amaçlanan, vücut ağırlığında gözle görülür oranda bir düşüş sağlamak ve obezitenin sebep olabileceği sağlık risklerini en aza indirgemektir. Yanı sıra, kişilerin yeterli ve dengeli bir beslenme alışkanlığı kazanması ve bu yönde daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürmesi de obezite tedavisinin temel odak noktaları arasında yer alır. Bu anlamda, obezite tedavisi her anlamda zorunlu olan ve hastaya pek çok açıdan yarar sağlayan bir süreci kapsar.
Obeziteyi yenmek konusunda en önemli ve destekleyici faktör sabırdır. Hastaların uzun sürecek bir tedavi süreci başlangıcında sabır göstermeleri, devam etmeleri gerektiğini bilmeleri ve bu yönde gerekli motivasyona sahip olmaları gerekir. Yanı sıra, daha önceki yaşamları içerisinde edindikleri beslenme alışkanlıklarını geride bırakmaları sonucunda yaşayacakları açlık hissine karşı dayanıklılık göstermeleri de yine bu motivasyonla ilişkilidir.

Obezite Tedavisinde Kullanılan Yöntemler ve İlaç Tedavisi

obezite_icin_uzun_sureli_ilac_tedavisi-4
Obezite tedavisinde pek çok farklı yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler, diyet – beslenme tedavileri, egzersiz, yaşam biçimin, değiştirme, ilaçla tedavi ve cerrahi müdahale olarak gruplandırılır. Obezite tedavisinde kullanılan bu yöntemler, her ne kadar kendi içerisinde gruplara ayrılsa da, çoğunlukla bir arada kullanılması halinde olumlu etkilerini görmek mümkündür. Özellikle son çare olarak görülen cerrahi müdahale öncesindeki tedavi yöntemleri uzmanlar tarafından dengeli ve uyumlu bir birliktelik oluşturacak şekilde bir arada uygulanır.
Obezite için ilaç tedavisinin kullanılmasındaki temel amaç hastaların sağlığını ve yaşam kalitesini geliştirmektir.  Bu tedavi genelinde hedeflenen bazı noktalar söz konusudur. Bu noktalardan ilki istenen kilo kaybına ulaşmak ve bunun devamlılığını sağlamaktır. Bununla beraber, obezitenin yol açtığı diğer hastalıkların risklerini azaltarak, tedavi süreçlerine de destek olmak bu tedavinin hedefleri arasında yer alır. İlaçla tedavi sürecinde obezite problemi yaşayan hastalarda başlangıçta ortalama 1 – 2 kilo ile başlayan ve bunu belli yüzdeler dâhilinde devam ettirmeye yönelik bir medikal süreç söz konusudur. Bu süreç hastanın ömür boyu sürecek dengeli bir program hailinde ve uzun vadede hedeflenen başarıya ulaşmasıyla ilişkili olarak devam ettirilir.
İlaç tedavisine başlanması konusunda karar verme aşaması, obezite varlığının hastanın genel sağlığı ve mevcut risklerle bağlantısına göre değerlendirmeler göz önünde bulundurularak gerçekleşir. Bu noktada ciddi risklerin söz konusu olması ilaç tedavisinin diyet ve egzersiz gibi tedavilerle desteklenmesi durumunu gerektiriyorsa, program bu yönde hazırlanır ve uygulanır.

Araştırmalar Ne Söylüyor?

obezite_icin_uzun_sureli_ilac_tedavisi-2
Obezitenin tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri olan ilaçla tedavi ile ilgili yapılan pek çok araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmalar dâhilinde kişilerin uzun süreli ilaç tedavileri ile obeziteyi yenip yenemeyecekleri araştırılmış ve farklı yönlerden sonuçlar elde edilmiştir.
Bu araştırmalar doğrultusunda belirli vücut ağırlıklarına sahip kişilere uygulanan ilaç tedavileri ve bu ilaçların bünyelere göre oluşturduğu değişiklikler gözlemlenmiştir. Yanı sıra bu araştırmalar dâhilinde, obezite tedavisinde kullanılacak ilaçların etkilerine dair sonuçlar da gözden geçirilmiştir. Bu araştırmalar kimi zaman tek bir ilaç üzerinde yoğunlaşırken, vücudun genel işleyiş sistematiğine uygun ilaç kombinasyonlarının etkisi de göz önünde bulundurulmuştur.
İlaçların obezite üzerindeki etkisinin varlığı ve derecesi konusunda yapılan araştırmalar farklı yaş, cinsiyet ve yaşam tarzlarına yönelik gruplarda seçilmiştir. Obezite tedavisinde uzun süreli ilaç tedavisine ilişkin araştırmalar sonucunda ilaçların farmakolojik etkilerinin yanı sıra psikolojik etkilerinin de olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan ilaçla tedavi sürecinde plasebo etkisinden söz etmek mümkündür. Özellikle ilaçla tedavinin başarılı olacağına yüksek inanç gösteren kişiler de plasebo etkisiyle kilo kaybı gözlemlenmiştir.
Obezite tedavisinde farklı yöntemler kullanılsa da, bu yöntemlerin tek başlarına yeterliliği tartışılır durumdadır. Bu doğrultuda obez hastaların diyet ve egzersiz yanında yaşam şekillerini tamamen değiştirmeleri kilo vermelerini sağlasa da bekledikleri sonuç için yeterli olmayabilir. Bu noktada mevcut değişikliklere ek uygulanan ilaçlar, daha hızlı ve kalıcı kilo vermeyi sağlar. Fiziksel ve psikolojik faktörler göz önünde bulundurularak belirlenen santral etkili bu ilaçlar, adrejenik ve dopamienerjik reseptörleri uyararak iştahın azalmasını sağlar.
Obezite tedavisinde uzun süreli ilaç kullanımına ilişkin klinik araştırma sonuçları, tedaviye dair onaylanmış ilaçlar, yaşam tarzı değişikliği ile birlikte kullanıldığında gözle görülür kilo kayıpları gözlendiğini ortaya çıkarmıştır. Bu durum ilaçların farmakolojik etkilerine bağlı kilo kaybının yanı sıra, plasebo etkisine bağlı olarak oluşan psikolojik bir süreç dâhilinde kilo kayıplarını da içermektedir. Ayrıca, görülen bu plasebo etkisi hedefe ulaşma noktasında tedavinin başarısını arttırmaktadır.
Diğer yandan ilaç kullanımı tek taraflı olarak kullanıldığına kilo kayının bir süre sonra daha az oralarda olması hastaların ilaç düzenini terk etmelerine yol açabilmektedir. Ek olarak vücut ağırlık oranı ve obezitenin ilerleme derecesine göre bu tedavi yönteminin etkisi tam olarak gözlenemeyebilir. Bu nedenle sadece ilaçla tedavi ile usun süreçte beklenen sonucu almak çoğu zaman yeterli olmaz.
İlaçla tedavide gözlenen bir diğer durum, ilaç ve yaşa düzen, değişikliği beraberinde hastalarda fark edilen iyileşme süreci olmaktadır. Obezite hastalarında kilo kaybına paralel olarak diyabet, kalp vb. kardiyovasküler hastalıklara yönelik risklerin büyü ölçüde azaldığı görülmüştür.

İlaçla Tedavi ile Obeziteyi Yenmek Mümkün mü?

obezite_icin_uzun_sureli_ilac_tedavisi-3
Genel olarak yapılan pek çok araştırma ilaçla tedavinin, obezite hastalarında kilo kaybını sağladığını gösterir. Diğer yandan obeziteyi tam anlamıyla yenmek ilaçla tedavinin diğer tedavilerle desteklenmesi ile mümkün olmaktadır Bireyler düzenli beslenme ve egzersiz rutinine sahip olmaları doğrultusunda ilaçla tedaviye devam ettiklerinde hem daha hızlı hem de kalıcı kilo kaybına ulaşabilirler.
Bu doğrultuda, obezite tedavisinde hedeflenen başarıya ulaşılması hastaların ilaç tedavisi beraberinde tıbbi açıdan dengeli bir beslenme tedavisi ve kişiye özel egzersiz planını devam ettirmesi ile gerçekleşir. Ayrıca tüm bu süreçte düzenli olarak kontrollerin devam etmesi de daha doğru ve değişimleri takibi açısından faydalı olacaktır. Tedavi başarısında öne çıkan bir diğer konu da hastanın motivasyon ve tedaviye olan inancı olarak karşımıza çıkar.
Yukarıda bahsi geçen plasebo durumu da bu noktada öne çıkmaktadır. Tedaviyi gerçekten isteyen ve bu doğrultuda başarı sağlayacağı psikolojisine sahip kişilerde gerek ilaçla tedavinin sürekliliği, gerekse beslenme ve egzersizin yer aldığı yaşam değişikliği söz konusu olacağından, tedavi tam anlamıyla uygulanabilir. Bu sayede de obezite tedavisinde etkili, uzun süreli ve gözle görülür sonuçlar elde edilir.
Obezite tedavisinde ilaçlar genel olarak hafif ve orta derece vücut ağırlığına sahip bireylere kullanılmaz. İleri derece obezite problemi yaşayanlar için seçilen ilaçların kişinin vücut metabolizması ve işleyişine uygun olacak etkinliğe sahip olması, kıza ve uzun vadedeki yan etkileri ve bağımlılık yapmaması gibi özelliklere dikkat edilmelidir.
Diğer yandan obezite tedavisinde kullanılabilirliği onaylanmış obezite ilaçlarının tercih edilmesi de hem doğru, hem de etkin kullanım sağlar. Ayrıca bu ilaçların mutlaka uzman bir doktor tavsiyesi ve kontrolünde kullanılması büyük önem taşır.
Kaynak: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1774038

Bir önceki yazımız olan Şeker Endüstrisi ve Kalp Hastalıkları başlıklı makalemizde aşırı şeker ile kalp krizi, doymuş yağlar ve kalp hastalığı hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir